Welkom op de website van Balans Natuurlijk, artsenpraktijk voor natuurgeneeskunde en acupunctuur in Cuijk.

Natuurgeneeskunde en traditionele Chinese geneeskunde (waaronder acupunctuur)  zijn holistische geneeswijzen.
Niet de ziekte maar de zieke mens staat centraal als eenheid van lichamelijk, mentaal en emotioneel functioneren in zijn sociale omgeving. Tijdens het consult is er uitgebreid de aandacht voor alle aspecten van de mens.

Ieder mens heeft een natuurlijk vermogen om zichzelf te herstellen (zelf genezend vermogen).
Naast het behandelen van de klachten, zijn onze behandelingen er ook op gericht dit zelf genezend vermogen te stimuleren.

Natuurgeneeskunde en traditionele Chinese geneeskunde worden tot de alternatieve geneeskunde gerekend. Wij vinden integrale geneeskunde een betere benaming. Deze gaat uit van het beste van 2 werelden. Dus een combinatie van reguliere geneeskunde en alternatieve geneeskunde.

In Nederland wordt de natuurgeneeskunde en acupunctuur beoefend door zowel artsen als therapeuten. Wij adviseren iedereen om naar een arts te gaan gezien de kwaliteit van de opleiding en de opleidingseisen. Uw arts heeft een gedegen kennis van het menselijk lichaam, ziekten en  doseringen, interacties en bijwerkingen van medicatie. Daarnaast werken artsen volgens de gedragsregels van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en zijn zij gehouden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.